Ibn ´Uthaymîn om al-Ikhwân al-Muslimûns träregel

Fråga: Det är känt att Shî´ah och Murdji’ah skiljer sig väldigt mycket från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Det finns en princip som vissa lärda kallar för ”den gyllene regeln”. Den står för att man hjälps åt inom det som man är överens och ursäktar varandra inom det som man är oense. Hur ursäktar vi dessa Shî´ah?

Svar: Den här gyllene regeln är inte alls någon gyllene regel. Den är inte alls lämpad som en regel. Det som vi är ense om hör till Allâhs (´azza wa djall) gåva. Enighet är bättre än oenighet.

Angående det som vi är oeniga om, så är det både möjligt att vi ursäktar varandra och att vi inte gör det. Om det är oenighet inom en fråga som det är möjligt att ha oenighet i, är ingen skada skedd. Imamerna har alltid varit oeniga. Imâm Ahmad, ash-Shâfi´î, Mâlik och Abû Hanîfah vara alla oeniga.

Om det däremot är en oenighet som inte ursäktas, som inom troslärorna, ursäktar vi inte alls varandra. I detta fall är det obligatoriskt att hänvisa till det som har bevisats i Qur’ânen och Sunnah. Murdji’ah, Shî´ah och alla andra innovatörer är ålagda att hänvisa till Qur’ânen och Sunnah och de skall inte  ursäktas.

Den här principen är ingen gyllene princip. Du borde i stället kalla den för ”träregeln”.