Ibn ´Uthaymîn om Ahl-ul-Bid´ahs förhållande till hadîther som avvisar dem

Man får argumentera med ödet om det handlar om något som människan inte förmår att göra någonting åt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Säg i stället: ”Allâh har beslutat och det är som Han ville.””

Angående det som människan förmår att göra, får du inte argumentera med ödet.

Beträffande Âdams och Mûsâs (´alayhimâs-salâtu was-salâm) argument när Mûsâ sade till Âdam:

”Varför körde du ut oss och dig själv från paradiset?” sade Âdam: ”Klandrar du mig för något som Allâh hade beslutat att jag skulle göra?”1

Häri argumenteras det med ödet. Qadariyyah som förnekar ödet beljuger denna hadîth. Det hör till Ahl-ul-Bid´ahs drag att beljuga det som motstrider deras innovation. Om de inte klarar av att beljuga det, förvränger de det. Denna hadîth är dock bekräftad i al-Bukhârî, Muslim och andra.

1 al-Bukhârî (4/212) och Muslim (2044).