Ibn ´Uthaymîn är Salafî

Fråga: Vad är domen för att tillskriva sig Salaf och säga att man är Salafî i trosläran?

Svar: Det är obligatoriskt att tillskriva sig Salaf då de följer det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följde.

Vad gäller att man kallar sig för ”Salafî” och avser att etablera en sekt eller tillskriva sig en sekt, strider vi mot sekterna. Vi anser att det islamiska samfundet skall vara en enda grupp utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg.

Och om han menar med ordet ”Salafî” att han följer Salaf utan att avse att grunda en sekt som anklagar de oliktänkande för att vara vilsna, så är detta korrekt. Alla är vi Salafiyyûn! Alla ber vi Allâh låta oss dö på Salafs väg. Vi ber Allâh det.

Att grunda en sekt vid namnet ”Salafî”, en annan vid namnet ”Ikhwânî”, en tredje vid namnet ”Tablîghî” och så vidare är inget jag anser vara tillåtet. Delade följeslagarna upp sig på detta vis? Nej. Den som säger motsatsen får bevisa det.