Ibn ´Abdil-Wahhâbs söner och Hamad bin Nâsir om Ibn ´Abdil-Wahhâbs uteblivna Takfîr på Ibn-ul-Fâridh

publicerad
19.08.2011

Författare: Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs söner och Hamad bin Nâsir
Källa: ad-Durar as-Saniyyah (3/23)

Ibn-ul-Fâridh sade att den som gör Sudjûd till en staty och elddyrkaren som dyrkar elden har endast dyrkat och avsett Allâh. Att han – dvs. Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – sade att uttalet är otro till skillnad från att göra Takfîr på den som sade det, är en fråga som du måste kunna skilja på.

Det är inte tillåtet att göra Takfîr på en person innan han har fått reda på sanningen. Jag tror att imamen som uttalade sig om dem på detta viset inte trodde att de hade fått reda på sanningen och att varken Ibn-ul-Fâridh eller hans jämlikar visste vilken otro deras tal och lära bestod av på grund av deras okunnighet.