Iblîs olydnad bevisar att den som inte ber är otrogen

Publicerad: 2012-03-03
Författare: Imâm Ishâq bin Ibrâhîm bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî
Källa: Masâ’ib-ul-Insân min Makâ’id-ish-Shaytân, sid. 56

 

Andra lärda säger att Iblîs hädade för att han lät bli att göra Sudjûd till Âdam och motstred Allâhs befallning. De säger att Sudjûd är en pelare i bönen och detta använder sig en grupp lärda utav för att bevisa att den som inte ber är otrogen. Det är Ahmads rättsskola och han sade att följeslagarna är enade om det. Abû Hurayrah sade:

”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro bortsett från bönen.”

Rapporterad av al-Hâkim.

Det har rapporterats att elva följeslagare, sju efterföljare och majoriteten av de lärda inom hadîth ansåg att personen som inte ber är otrogen.