Iblîs är djinnernas fader

Fråga: Är Iblîs grunden och fadern till djinnerna?

Svar: Det är den kända åsikten hos flera lärda och att Iblîs är deras ledare och fader liksom Âdam är människornas fader. Denna åsikt valde Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim och andra.