Ibland tidtabellen, ibland solen

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

حكم-الصلاة-قبل-الوقت-المحدد-في-التقويم">https://binbaz.org.sa/fatwas/15636/

Fråga: Jag hörde en person säga att det är tillåtet att be ´Ishâ’ innan den angivna tiden i tidtabellen. Stämmer det?

Svar: Ingen får be innan den angivna tidtabellen, det vill säga i förtid. Han måste hålla sig till tidtabellen så att han inte ber utom bönetiderna. Det enda undantaget är om han vet att tidtabellen går emot den föreskrivna tiden. Låt säga en person i en öken; om han ser att gryningen har infallit innan dess tid i tidtabellen, ber han. Om han ser att solen gått ned innan dess tid i tidtabellen, ber han också. Här utgår han från solen och inte från tidtabellen. Skulle han sakna kunskap i sakfrågan, håller han sig till tidtabellen. Tidtabeller utges trots allt av en kommitté som gör sitt bästa för muslimernas välfärd och bekvämlighet. Det är alltså obligatoriskt att hålla sig till tidtabellen i alla fall förutom om man vet att tiden är inne innan den angivna tiden i tidtabellen. Vi gav som sagt exempel på en person som är ute och reser i öknen. Han har med sig en tidtabell, men ser att gryningen ligger före eller efter den angivna tiden i tidtabellen. I dessa fall rättar han sig efter gryningen och inte efter tidtabellen. Om tidtabellen anger att gryningen infaller en viss tid och han själv ser att den inte har infallit, ber han först när han ser att gryningen infallit. Och om tidtabellen anger att gryningen infaller efter att han har sett dess infall med blotta ögat, rättar han sig efter gryningens infall och inte efter tidtabellen. Detta gäller alla böner; om han ser att solen avviker från den angivna tiden i tidtabellen, rättar han sig efter solen och inte efter tidtabellen. Det är harmlöst.