Ibland Murdji’ah, ibland Khawâridj

Fråga: az-Zindânî säger att kunskapen i Dammâdj är nedsatt då de bryr sig om gamla sekters läror i stället för moderna sekters läror. Han säger att i Dammâdj finns bara Djarh wa Ta´dîl, kritik och beröm, och avvisningar.

Svar: Vad är detta, az-Zindânî? Kommer du ihåg när du sade till vårt sändebud som vi skickade till dig:

”Jag ber dig att Muqbil inte pratar om mig.”

Vem är det som varnar för många av dagens sekter? Du är motsägelsefull. Om vi talar mot dem säger de att vi har kritiserat dem och bränt dem. Om vi är tysta säger de att vi bara pratar om Mu´tazilah. Märker du inte, az-Zindânî, att det finns Mu´tazilah i Sa´dah, San´â’ och Iran? Det finns mycket Râfidhah i de islamiska länderna. Märker du inte att det finns Murdji’ah? Förmodligen är al-Ikhwân al-Muslimûn Murdji’ah. De är Takfîriyyûn ibland och Murdji’ah ibland. De är bådadera. Det finns spår av de gamla sekterna i många frågor.

Vem är det som varnar för de moderna sekterna om inte Ahl-us-Sunnah? Vem har fördömt at-Tahhân? Vem har fördömt al-Qadhdhâfî? Vem har fördömt Saddâm Husayn via kassettband, böcker och andra sätt om inte Ahl-us-Sunnah? Angående dina anhängare demonstrerar de för Saddâm Husayn och skriker:

بالروح بالدم نفديك يا صدام

”Saddâm! Vi offrar oss för dig med själ och blod!”