Ibland går det inte att gräva ficka i graven

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

För att göra en lång historia kort, dog soldaten och vi fick begrava honom. Vi grävde en grav och väl nere i graven grävde vi en ficka (لحد). Vi lindade honom så gott vi kunde, vände honom mot Qiblah och fyllde graven med jord. Det vill säga efter begravningsbönen. Vi tvättade honom också. Detta upplevde jag personligen. Hade jag inte haft denna Sunnah i huvudet skulle vi bara grävt en grop rakt ned i marken och begravt honom. Problemet är att flera Sunan har dött sedan lång tid tillbaka. Visst, i vissa länder går det inte på grund av stenig eller sandig jord. Så länge vi månar om att efterleva föreskrivna principer och det sedan visar sig att något är omöjligt att uppnå, då är ingen skada skedd.