Ibâdhiyyahs viktigaste bok

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (6/304)

Denne ar-Rabî´ bin Habîb är al-Farâhîdî al-Basrî. Han var en okänd Ibâdhî som saknar benämning i imamernas böcker. Hans och Ibâdhiyyahs så kallade ”al-Musnad as-Sahîh” är full av klena och motsägande hadîther.