I vilket Nadjd skedde Kamel- och Siffînkrigen?

al-Bukhârî sade:

16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån

7093 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster:

Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Han pekade mot öst eftersom dess invånare var otrogna på den tiden. Han nämnde att prövningen skall komma österifrån, vilket har skett. Kamel- och Siffînkrigen och Khawâridjs uppkomst skedde ju i Nadjd, Irak och Österlandet därefter. Grunden till allt det låg i mordet på ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh).