I vems namn slaktar nasarén?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Får jag äta kött som slaktats av en nasaré om jag inte vet i vems namn han har slaktat djuret?

Svar: Allâh har tillåtit deras slakt oinskränkt. Han har inte krävt att de ska slakta i något namn. Kravet är att de slaktar på ett föreskrivet vis. Det vill säga att rätt kroppsdelar skärs och att det som måste skäras skärs.