I väntan på en andra samling

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 72-73

64 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som kommer till moskén och inser att samlingen har bett. Samtidigt håller en man på och tvår sig. Ska han be frivillig bön till dess att mannen kommer? Han svarade:

Han kan be frivillig bön om han vill.”