I väntan på al-Mahdî

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/42-43)

Många av dagens muslimer har avvikit från sanningen när det kommer till al-Mahdî. Vissa av dem tror att det islamiska riket inte kommer att grundas förrän al-Mahdî kommer. Det tankesättet är en villfarelse och en myt som Satan intalar många lekmän, framför allt Sûfiyyah. Det finns ingenting i haditherna om al-Mahdî som indikerar något sådant. Det enda de säger är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav glada budskap om en man från hans hus varefter han beskrev honom med utmärkande drag. Det allra viktigaste av dessa drag är att han kommer att styra med islamisk lag och sprida rättvisa bland människorna. Han är i själva verket en av islams reformatörer som Allâh skickar vart hundrade år, vilket har autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Såsom det inte fordrar att man slutar söka kunskap och praktisera den för att reformera religionen, fordrar inte heller al-Mahdîs ankomst att man förlitar sig på honom och slutar sträva efter ett islamiskt rike. Det ska vara tvärtom. al-Mahdî kommer inte att göra mer än vad vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde som arbetade tjugotre år för att stadga islams pelare och grunda sitt islamiska rike. Vad ska al-Mahdî göra om han kommer idag och finner hur muslimerna är splittrade i sekter och grupper och tar sina flesta okunniga klerker till ledare? Han kommer inte att kunna utropa något islamiskt rike förrän han enat dem allesammans. Bara Allâh vet hur lång tid ett sådant projekt tar. Både föreskriften och rationaliteten kräver att ärliga muslimer tar sig an denna uppgift, så att när al-Mahdî väl kommer, behöver han bara leda dem till seger. Och om han inte hinner komma, har de åtminstone gjort sin plikt. Allâh (ta´âlâ) säger:

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Säg: ”Handla! Allâh kommer att iaktta era handlingar och Hans sändebud och de troende likaså.”1

19:105