I ´Uthmâns mördares fotspår

Khawâridj gjorde uppror i religionens namn. Khawâridj som dödade de troendes ledare och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svärson ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) dödade honom i religionens namn. Khawâridj är en olycka för islam och muslimerna.

Dagens revolter och sprängattentat är Khawâridjs handlingar. Islam har inget med dem att göra. De representerar inte Qur’ânen och Sunnah, de representerar Khawâridjs metodik utifrån ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) mördare.

Titta bara hur många ungdomar som har lurats av dem. De har slutit sig till attentatsmännen. De har sprängt sig själva och andra i deras närvaro. De har tagit sina egna liv och oskyldiga människors liv på sätt och vis som inte är korrekta eller föreskrivna. Allâh har inte uppenbarat något bevis för det. Många muslimska barn har försvunnit på det här sättet.

Därför, min broder, skall du veta att en sund metodik är en väldig värdighet. Det är en väldig gåva från Allâh att Han vägleder dig till rätt lära och metodik. Dö utmed Qur’ânen och Sunnah. Lev utmed Qur’ânen och Sunnah och du kommer att – om Allâh vill – återuppstå utmed Qur’ânen och Sunnah.