I stort sett tror alla på Allâhs höghet

ad-Dahlawî sade:

”Ingen annan än Han känner till höghetens och resningens realia.”

Både högheten och resningen är bekräftade i Qur’ânen och Sunnah. Salaf är enade om dem och det är även imamerna som är Mudjtahidûn, de flesta Dhâhiriyyah, Muhaddithûn, alla Hanâbilah, Mâlikiyyah, Ashâ´irah, flera Fuqahâ’, skolastikerna, forna visa män, de äldre föreskrifterna, de stora Sûfiyyah, den naturliga läggningen, alla arabiska och icke-arabiska samfund; alla förutom människor vilkas oenighet inte är erkänd:

”Ingen annan än Han känner till höghetens och resningens realia.”

Beviset för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ

”Dess innersta mening känner ingen utom Allâh.”1

Det vill säga dess beskaffenhet…

al-Baghawî sade:

”Ahl-us-Sunnah säger att resningen över tronen är Allâhs egenskap och den skall inte föreställas. Det är obligatoriskt för människan att tro på den och lämna över kunskapen om den till Allâh (ta´âlâ).”2

13:7

2Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/165).