I stället för att varna för Ahl-ul-Bid´ah anklagar de Ahl-us-Sunnah för att vara för hårda

Imâm Abû Dâwûd (rahimahullâh) sade:

”Jag sade till Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal: ”Om jag ser en person från Ahl-us-Sunnah tala med en person från Ahl-ul-Bid´ah, skall jag då sluta tala med honom?” Han svarade: ”Nej. Tala om för honom att personen som du har sett honom med är en innovatör. Om han låter bli att tala med honom, talar du med honom. Annars skall du associera honom med honom.”

Imâm Ibn Battah (rahimahullâh) sade:

”Samråd inte med någon från Ahl-ul-Bid´a när det handlar om din religion. Res inte med honom. Om du klarar av att inte bo nära honom gör du så. Det hör till Sunnah att undvika, bojkotta och hata varenda en som tycker annat än det som vi har nämnt samt att bojkotta den som älskar honom, stödjer honom och försvarar honom och hans vän – även om han själv visar Sunnah.”1

Titta på den här imamens ord och däribland:

”… samt att bojkotta den som älskar honom, stödjer honom och försvarar honom och hans vän – även om han själv visar Sunnah.”

Dra lärdom av det och jämför det med vad som händer i dag och hur långt bort många som tillskriver sig Sunnah är från denna metodik. Inte nog med det. De till och med kämpar mot dem som närmar sig denna metodik och anklagar dem för att vara för hårda och extrema. I stället för att varna för Ahl-ul-Bid´a och behandla dem som den här imamen har nämnt och sagt att det hör till Sunnah älskar de Ahl-ul-Bid´a, försvarar dem och strider mot Ahl-us-Sunnah som behandlar Ahl-ul-Bid´a utmed Salafs metodik.

Är det inte rätt att de som försvarar Ahl-ul-Bid´a och grundar principer till försvar av dem och strid mot Ahl-us-Sunnah och deras principer får sina rättvisa domar?

1ash-Sharh wal-Ibânah, sid. 309.