I skägget ligger mannens skönhet och värdighet

Publicerad: 2008-06-14
Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî
Källa: al-Fatâwâ as-Sa´diyyah, sid. 96-97

 

Fråga: Hur lyder domen om att raka skägget?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade att man rakar mustaschen och låter skägget växa. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade att det hör till elddyrkarnas och avgudadyrkarnas traditioner att raka och korta skäggen. Han varnade sitt samfund för det.

Det är oerhört märkligt att människor som tror på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låter bli att handla enligt sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagares och deras efterföljares Sunnah, och i stället tar till sig de otrognas traditioner genom att raka skäggen.

Allâh har hedrat männen med skägg vari de har sin skönhet och värdighet. Ve den som rakar eller missbrukar det. En sådan person har sannerligen handlat olydigt mot sin Herre offentligt.

Tror dessa människor att de blir vackrare och ädlare om de rakar sina skägg? Jag svär vid Allâh att de inte blir det. Faktum är att de vanställer ansiktena, utrotar dess ljus och påökar sina synder och olyckor. Skadlig rättelse leder till att det fula blir vackert och vice versa.

Har inte de lärda sagt att den som tar bort någon annans skägg, eller tar bort skäggets skönhet, på så sätt att det inte återvänder mer, får betala fulla blodspengar? Beror inte det på att det består av en stor välfärd och en fullkomlig gåva från Allâh?

Trots det missbrukar rakaren det. Ser ni inte hur rakarnas ansikten saknar skönhet och värdighet? Detta gäller särskilt de äldre männen vilkas ansikten liknar gummors ansikten som har förlorat sina skönheter. Detta är ytterst märkligt.