I princip nämner slaktaren Allâhs namn

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Säg ni Allâhs namn och ät.”

Bevisar inte det att köttet blir tillåtet att äta efter att Allâhs namn nämns?

Svar: Nej. I det här sammanhanget nämns Allâhs namn för maten, liksom:

”Nämn Allâhs namn och ät med din högra hand.”

Det är för maten. Du är inte ålagd att forska om folket i landet nämner Allâhs namn [i samband med slakt]. I princip nämner slaktaren Allâhs namn.