I paradiset skall de troende se Allâh

Därefter skall han veta att Allâh skall visa Sig för Sina troende slavar på Domedagen. De skall se Honom och Han skall se dem. Han skall tala med dem och de skall tala med Honom. Han skall hälsa på dem och skratta med dem. De kommer inte att besväras av något av det. De kommer inte att tvivla eller tveka.

Den som beljuger det, förkastar det, betvivlar det eller förtalar rapporteringen, har ljugit väldigt om Allâh (´azza wa djall). Han har inget med Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att göra och Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inget med honom att göra. Så sade de lärda och vissa av dem har till och med svurit vid Allâh över det.