I Minâ innan Tarwiyah-dagen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/739)

989 – Jag frågade min fader:

Får man komma till Minâ innan Tarwiyah-dagen (8 Dhûl-Hidjdjah)?”

Han svarade:

Ja, han får komma tidigare.”