I huvudet på en Mu´tazilî – ´Amr bin ´Ubayd III

11 – Abû Ibrâhîm Ismâ´îl bin al-´Abbâs sade:

”Jag hörde Shaqîq, al-Ansârîs slavpojke, bli frågad om al-Ansârîs dröm om ´Amr bin ´Ubayd. Jag sade: ”Vad drömde han om?” Han berättade att han sade: ”Jag såg honom förvandlad till en apa med en kedja runt halsen hos en dödgrävare. Jag sade: ”Abû ´Uthmân! Vad fick dig att bli så här?” Han sade: ”Mitt tal om ödet.” Jag frågade al-Ansârî om det och han sade: ”Käre son! Nämn inte de lärdas synder.”

12 – ´Amr bin Sâlih al-Mukhtâr sade:

”Jag var hos Hishâm bin Hassân när ´Amr bin ´Ubayd kom på tal. Jag såg hur han blev arg. Han sade: ”Jag svär vid Allâh att en innovatör kommer allt längre bort [från Allâh] med sina handlingar medan Allâh blir allt argare på honom.”

13 – Ma´mar sade:

”Ayyûb [as-Sikhtiyânî] brukade säga: ”Vad har den hatade människan – det vill säga ´Amr bin ´Ubayd – gjort? Jag har aldrig ansett ´Amr bin ´Ubayd vara klok.”

14 – Sufyân bin Mu´âdh bin Mu´âdh sade:

”Jag talade med ´Amr bin ´Ubayd om den helt frånskilda kvinnans arv. Jag argumenterade med ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) åsikt och att han lät henne ärva. Han sade: ”Hon ärver inte alls.” Jag sade: ”´Uthmân är mitt argument.” Han sade: ”´Uthmân har aldrig varit något argument eller någon Sunnah.”

15 – ´Amr bin an-Nadhr sade:

”Jag gick förbi ´Amr bin ´Ubayd medan han satt ned. Jag satte mig också ned. Han nämnde en sak och jag sade: ”Så säger inte våra kollegor.” Han sade: ”Vem är dina kollegor – måtte du förlora din fader?” Jag sade: ”Ayyûb, Yûnus, Ibn ´Awn och at-Taymî.” Han sade: ”De är smutsiga och orena och döda. De lever inte.”