I helvetet lurar döden från alla håll

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Döden lurar på honom från alla håll men han dör inte; ett tungt straff väntar honom.”1

Ibrâhîm sade:

“Till och med under varje hårstrå på kroppen.”

adh-Dhahhâk sade:

“Till och med från stortårna.”

Det betyder att dödens svårigheter och smärtor lurar på personen från varje kroppsdel och till och med hans hår och naglar. Trots det kommer han inte att dö och vila ut. Ibn Djuraydj sade:

“Hans själ fastnar i halsen. Den kommer inte ut så att han kan vila ut och inte heller återvänder den till sin plats.”

Flera Qur’ân-tolkare gav denna tolkning till Allâhs ord:

”Där han varken kan dö eller leva.”2

Bilâl bin Sa´d sade:

“På Domedagen kommer Elden att säga: “Eld! Bränn! Eld! Hämnas! Eld! Koka! Eld! Ät! Men döda inte!”3

1 14:17

2 87:13

3 Ibn Abî Dunyâ (195) och Abû Nu´aym (5/221).