I grund och botten

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, sid. 88

All sorts vatten, klädsel och mark är lovlig och ren tills motsatsen bevisas på ett övertygat sätt. Till dess är det tillåtet att bruka det omnämnda. Och all sorts äktenskap och djur är förbjudna tills motsatsen bevisas på ett övertygat sätt, som exempelvis via slakt och vigselkontrakt. Om man tvekar på något av det till följd av ett uppenbart skäl, tar varje sak sin ursprungliga dom. I så fall blir det som är olovligt i grund och botten olovligt. Således förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätning av jaktbytet som har blivit träffat av någon annans pil eller fångat av någon annans jakthund eller finner det i vatten utan vetskap om det dog av en förlovande anledning eller inte. Dessutom blir det som är lovligt i grund och botten lovligt; vatten, mark och kläder blir inte orena på grund av en aning. Samma sak kan sägas om den rene som tvivlar ifall hans tvagning är bruten eller inte; de flesta lärde anser att den inte är bruten. Mâlik (rahimahullâh) tycker annorlunda så länge personen inte börjat be. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om personen som upplever saker och ting medan han ber:

”Han skall inte gå förrän han hör ett ljud eller känner en lukt.”1

1al-Bukhârî (137).