I de blindas rike är den enögde kung

Därefter började läsaren läsa den så kallade Shaykh al-Albânîs ord. Den så kallade Shaykhen. Jag menar det. Jag är helt övertygad om att en person som jag hamnar under ordspråket:

”I de blindas rike är den enögde kung.”1

Ta inte illa upp. Jag har all rätt att tala om mig själv, men inte om andra, även om detta kommer att beröra andra. Därför säger jag:

”I de blindas rike är den enögde kung.”

Jag är den enögde och riket består av blinda. Det är vad jag verkligen dyrkar Allâh med och att världen saknar lärda vilkas status vi känner till och högaktar som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Idag nämns vi tillsammans med dem, men ack… Härmed är det lämpligt att nämna prosan:

Hur kan jorden jämföras med stjärnan?

Hur kan Mu´âwiyah jämföras med ´Alî?

Mu´âwiyah var ju en följeslagare, men det var ändå en stor skillnad mellan dem båda. Jag är bara en student. Hur kan vi jämföras med dessa lärda? Därför säger jag igen:

”I de blindas rike är den enögde kung.”

1Sagt av Niccolò Machiavelli (d. 1527). Se https://www.livet.se/ord/k%E4lla/Niccol%F2_Machiavelli