I brist på bevis

as-Sâbûnî (rahimahullâh) nämnde hur Ahl-ul-Bid´a förtalar Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth och hur varje grupp har öknamn för Ahl-us-Sunnah. Sedan sade han:

”Jag såg hur Ahl-ul-Bid´a kallade Ahl-us-Sunnah för dessa namn och hur i själva verket inte ett enda namn tillämpas på dem. Det är Allâhs gåva och favör.”

Allt de kallar Ahl-us-Sunnah för har Ahl-us-Sunnah ingenting med att göra. Det rör sig endast om lögner och påhitt från Ahl-ul-Bid´as sida. I och med att de saknar bevis och belägg för att konfrontera Ahl-us-Sunnah söker de sig till lögner. Så är Ahl-ul-Bid´as tillstånd alltid och överallt. De klarar inte av att bekämpa Ahl-us-Sunnah om de inte sprider falska rykten och orättvisa lögner. Det utspelas i dag på det vidrigaste sättet i kampen mot Ahl-us-Sunnah. Ahl-ul-Bid´a hör till de största lögnarna i dag. De har till och med överträffat de otrognas lögner.

Râfidhah och andra vilsna sekter besitter lögner och påhitt som endast Allâh känner till. Hur många falska anklagelser, förtal och varningar har de inte riktat mot Ahl-us-Sunnah i dag? Och framför allt nu när median ger dem bistånd som de utnyttjar till deras krigföring mot Ahl-us-Sunnah.

Krigföring mot Ahl-us-Sunnah är krigföring mot självaste islam! Det spelar ingen roll om de döljer sig bakom islam. De krigar i själva verket mot islam. Ty Ahl-us-Sunnah följer ju Qur’ânen och Sunnah när det kommer till deras trosläror, metodiker, karaktärer och handlingar. Med andra ord bekämpar de dem för att de har dessa trosläror, karaktärer och handlingar som är baserade på Qur’ânen och Sunnah.