I bästa fall ignorant

Så fort dessa ignoranter ser något låter de sina tycken döma istället för Qur’ânen och Sunnah. De ignorerar Qur’ânen och Sunnah och säger:

Mitt hjärta återberättade för mig från min Herre. Vi tar vår kunskap från den Levande som inte dör medan ni tar er kunskap från mellanhänder. Vi anammar realia medan ni anammar ytligheter.”

De uttalar sig på ett sådant vis som är otro och kätteri. Det mildaste man kan säga om talaren är att han är okunnig varpå han ursäktas för sin okunnighet. När det sades till en av dem: ”Skall du inte gå och lyssna till ´Abdur-Razzâq berätta hadîther?”, sade han: ”Vad skall man göra med det man hör från ´Abdur-Razzâq när man redan hör från Konungen och Skaparen?”

Det är en ignorans av yttersta slag. Han som har hört Konungen och Skaparen är Mûsâ bin ´Imrân, mannen som Allâh talade med. Den här personen och hans jämlikar har inte ens hört från sändebudens arvingar. Trots det hävdar de att de har hört från Honom som har sänt dem. Följaktligen anser de sig inte vara i behov av uppenbar kunskap. Förmodligen är det Satan eller hans okunniga jag som tilltalar honom – eller kanske till och med bådadera. Den som anser att han inte är i behov av sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och följer istället det han fattar tycke för hör de till värsta hedningarna.