I arabiskan betyder inte resning erövring

Fråga: De som tolkar resningen (الإستواء) som erövring (الإستيلاء) argumenterar med prosan:

Bishrاستوى över Irak utan svärd eller spillt blod

Hur avvisar vi det?

Svar: Prosan är påhittad och finns inte i boken som tillskrivs författaren. Språkligt sett betyder inte resning erövring. I arabiskan betyder inte resning erövring.