Hyr först, köp sen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: Ett företag säljer bilar såtillvida att det först hyr ut en bil i tre år för ett bestämt pris. Är det tillåtet?

Svar: Det är en kombination av köp och uthyrning och är inte tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd två handeler i en handel. Det vill säga om de kräver att du hyr den för att de ska sälja den till dig. Det är förbjudet och otillåtet. Men om de säljer den till honom utan krav på uthyrning varefter de vill hyra den från honom, så är det harmlöst.