Hyr bilen tills du äger den

Fråga: Vad är domen för att köpa en bil utmed ett avtal som går ut på att hyra den till dess att man äger den?

Svar: Avtalet är ogiltigt. Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ gav för längesedan ett utslag om att det är ogiltigt. Ty ett handelsavtal får inte bero på framtiden. Ett handelsavtal måste ske på plats. Den här handeln beror på framtiden. Den slutar med äganderätt. Det betyder att handeln sker framöver. Det är inte tillåtet. För att en handel skall vara giltig krävs det att den sker på plats. Det är inte tillåtet att säga att handeln går i hamn först efter en månad, efter två månader, med en persons ankomst och så vidare.

För det andra vet man inte vad som händer med bilen. Dess slut är okänt. Den går kanske sönder. Dess värde kanske sjunker. Något på bilen kan bli trasigt. Alltså är det en okänd vara som säljs och det är inte tillåtet.