Hyllning till profeten i Sudjûd

Fråga: Tillbedjan i Sudjûd är föreskriven. Är det också föreskrivet att jag hyllar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) innan jag inleder tillbedjan i Sudjûd?

Svar: Ja, det är harmlöst. Det är också tillbedjan. Hyllning till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är tillbedjan.