Hyllar innovatören för att få honom på sin sida

Fråga: Hör det till Salafs metodik att hylla en oliktänkande för att vinna hans hjärta, få honom till Salafs metodik och påverka hans anhängare?

Svar: Det hör inte till Salafs metodik att mjuka upp – Tamyî´ – kallet till Allâhs religion genom att offentligt hylla de oliktänkande Ahl-ul-Bid´a för att få dem och deras anhängare på sin sida. Den som vill attrahera syndare och framför allt folk med avvikande trosläror och metodiker skall stödja sin bevisning med Qur’ânen, Sunnah och Salafs förståelse, förlita sig på Allâh och uppriktigt lägga ned vikt vid sin välvilja. Den Allâh vill vägleda låter Han honom acceptera sanningen och praktisera den. Den Allâh vill missleda låter Han honom förkasta och hata sanningen och dess anhängare.

Om en person inte tar åt sig av Allâhs rena föreskrift så är hans godhet och riktighet inget att se fram emot.