Hyllar du en Hizbî betraktas du själv som Hizbî

al-Halabî sade:

”Det finns framför allt stora lärda i Saudiarabien som fortfarande stödjer och rekommenderar Abûl-Hasan och al-Maghrâwî. Kan frågeställaren eller svararen generalisera detta utslag i den bemärkelsen att kunskap inte kan tas från någon som gör det? Även om det handlar om de stora lärda? Jag vill inte nämna några namn, men de stora lärdas namn som ingen tvivlar på är kända.”

1 – Alla i Saudiarabien har inte en och samma lära. En är dold Hizbî, en annan är Sunnî som inte vill trampa någon på tårna och en tredje är Salafî som säger sanningen så länge den medför fördel.

Nämn för oss dessa lärda så att vi kan råda dem. Jag tror inte att de som stödjer dem – ehuru de är Salafiyyûn – har läst och fått reda på dessa två mäns villfarelser. Du får inte argumentera med dem när du vet vilken villfarelse dessa två har. Du är skyldig att råda dem och hålla dig borta från deras metodik.

2 – Den som vet hur al-Maghrâwî tenderar till Khawâridj och sedan hyllar honom skall också betraktas som al-Maghrâwî. Jag känner inte till att någon från kända Ahl-us-Sunnah kommer att tvivla på att betrakta dem likadana.

3 – Ahl-us-Sunnah har uppnått ära och framgång just för att håller fast vid sanningen och håller sig till bevisen utmed Salafs förståelse. Jag kan inte tänka mig att någon av dem lirkar med någon när det kommer till Allâhs religion.