Hylla och freda Muhammad

Fråga: Vad är domen för att hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i allmänhet och i Tashahhud och fredagspredikan i synnerhet?

Svar: Många lärde anser att handlingen utgör en pelare i bönens sista Tashahhud. Utan den är bönen ogiltig.

Utom bönen är det obligatoriskt att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när hans namn kommer på tal. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Djibrîl sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam):

Långt bort med den som inte hyllar dig när du kommer på tal i hans närvaro! Säg: ”Âmîn!” Jag sade: ”Âmîn.”1

När man hör profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) komma på tal är det obligatoriskt att säga:

صلى الله عليه وسلم

Må Allâh hylla och freda honom.”

Beträffande fredagspredikan, sade vissa lärde att predikaren måste hylla och freda profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att predikan skall vara giltig. Andra lärde menar att handlingen är enkom rekommenderad och inget villkor för giltig fredagsbön.

1Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (995).