Hyenkött är harmlöst

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/719-720)

960 – Jag frågade min fader om hyenkött. Han svarade:

Det är harmlöst. Det rapporteras att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om hyenor:

De hör till djuren som jagas.”1

Hadîthen återberättas av Djarîr bin Hâzim. Även Ibn Djuraydj återberättar den från ´Abdullâh bin ´Ubayd, från ´Abdur-Rahmân bin Abî ´Ammâr, från Djâbir, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Abû Dâwûd (3801), ad-Dârimî (2/74), Ibn Abî Shaybah (4/77), Ibn Khuzaymah i “as-Sahîh” (2646) och al-Hâkim (1/452-453).