Hyckleriets två sorter

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: Numera anklagar många varandra för hyckleri och argumenterar med bland annat versen:

وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى

”Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak.”1

Vad har hyckleriet för regler?

Svar: Hyckleriet kan delas upp i två sorter:

1 – Dogmatiskt hyckleri.

2 – Praktiskt hyckleri.

Det dogmatiska hyckleriet befinner sig i hjärtat och känns av Allâh allena. När ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) beskyllde en förfelande följeslagare för hyckleri, fördömde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom. I och med att det dogmatiska hyckleriet befinner sig i hjärtat, får ingen anklaga en muslim för hyckleri utan klart bevis.

Praktiskt hyckleri handlar om att besitta hycklarnas drag. Här är det harmlöst att beskylla en individ för hyckleri utmed dennes handling. Om vi ser en person ljuga säger vi att han är hycklare med ett praktiskt hyckleri. Om vi ser en person resa sig slött till bön, säger vi att han har hycklarnas drag, ty de är också slöa när de ber. Praktiskt hyckleri är alltså ett brett område. Var och en som gör en handling som är typisk för hycklarna är själv hycklare på just den punkten. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hycklarens kännetecken är tre; när han talar, ljuger han, när han lovar, bryter han löftet och när han tar på sig ett ansvar, bedrar han.”2

De tre dragen kännetecknar en hycklare. Det är dock möjligt att en muslim faller i de dragen varför vi säger att han är hycklare på just den punkten.

14:142

2al-Bukhârî (33) och Muslim (59).