Hycklarens bön

66 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er hinner med en Sadjdah av ´Asr innan solen går ned så skall han fullborda sin bön. Och om han hinner med en Sadjdah av Fadjr innan solen går upp så skall han fullborda sin bön.”1

Den tredje kuriosan: Håll fast vid din kunskap att hadîthen handlar om personen som avsiktligt skjuter upp på bönen till dess att denna korta tid återstår. Även om han hinner med bönen så syndar han för att ha skjutit upp på den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det där är hycklarens bön. Han sitter och iakttar solen. När den är mellan Satans två horn reser han sig upp, pickar fyra [Raka´ât] och påminner sig bara lite om Allâh.”2

Beträffande den som inte gör det avsiktligt – liksom den sovande och glömske – så har han en annan dom. Han skall be så fort han kommer på bönen ehuru solen håller på att gå upp eller ned. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som försover sig till bönen eller glömmer bort den skall be den när han kommer på den.”3

Här behandlas nämligen två frågor:

1 – Bönen har hunnits med.

2 – Handlingen är syndig.

Hadîthen behandlar den första frågan. Ingen skall tro att bara för att den andra frågan inte tas upp däri så är personen syndfri. Inte alls. Han är syndig i alla fall, oavsett om han hinner med bönen eller inte. Det yttersta som hadîthen tar upp är att han har hunnit med bönen genom att ha hunnit med en Rak´ah och att han inte har hunnit med den om han inte har hunnit med en Rak´ah. I det första scenariot är bönen både giltig och syndig. I det andra scenariot är den både ogiltig och syndig.

1al-Bukhârî (1/148), an-Nasâ’î (1/90), al-Bayhaqî (1/368) och as-Sarrâdj (1/59).

2Muslim (2/110).

3Muslim (2/142).