Hustrun vägrar att ha samlag med maken

Publicerad: 2010-06-22
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (32/280)

 

Fråga: Vad är en man ålagd att göra i fall han vill ha samlag med hustrun och hon vägrar?

Svar: Hon får varken vara olydig mot honom eller vägra ha samlag med honom. Om hon fortsätter vägra, får han lov att slå henne utan att skada henne. Likaså förtjänar hon varken att bli försörjd eller få nätterna jämnt fördelade mellan sig och hans andra hustrur.