Hustrun sitter med maken och hans gäster

Publicerad: 2010-06-27
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (67)

 

Fråga: Vad är domen för att hustrun sitter med sin make och hans gäster och uppför sig på ett fint sätt?

Svar: Du menar att de blandas? Nej, det är inte tillåtet. Likaså säger jag att det är omöjligt att detta fina uppförande förblir mellan de två könen hur förträffliga karaktärer de än har.

Denna blandning var inte känd på Salafs tid. Vi har ju nämnt i ”Âdâb-uz-Zafâf” hur bruden serverar maken och gästerna. Men detta är mer inskränkt än vad som nämns i frågan. Detta är en del av servicen och inte allt som nämns i frågan. I detta fall kommer hon in till dem och serverar mat och dryck utan att sitta med dem och medverka under måltiden, vilket däremot nämns i frågan.