Hustrun har, som sig bör, rättigheter

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

”Hustrun har, som sig bör, motsvarande rättigheter mot henne; männen ligger dock ett steg framför kvinnornas. Allâh är allsmäktig, vis.”1

Det vill säga att kvinnan har sina rättigheter mot mannen liksom mannen har sina rättigheter mot kvinnan. Således skall var och en förse den andre med hans respektive hennes rättigheter som sig bör. Det har bekräftats i Muslims ”as-Sahîh” via Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukta Allâh sett till kvinnorna. Ni har tagit dem med Allâhs avtal och tillåtit deras blygd med Allâhs ord. Er rättighet mot dem är att de inte låter någon ni föraktar ligga på era madrasser. Gör de det får ni slå dem oskadligt. Deras rättighet mot er är att ni förser dem med uppehälle och kläder som sig bör.”

Mu´âwiyah bin Haydah al-Qushayrî rapporterade från sin fader som rapporterade från sin farfar som sade:

”Allâhs sändebud! Vad är våra kvinnors rättighet mot oss?” Han svarade: ”Låt henne äta när du äter. Klä henne när du klär dig. Slå inte ansiktet. Säg inte fula ord till henne och bojkotta inte frånsett i hemmet.”

Ibn ´Abbâs sade:

”Jag tycker om att försköna mig för min kvinna liksom jag tycker om att kvinnan förskönar sig för mig eftersom Allâh (ta´âlâ) säger:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Hustrun har, som sig bör, motsvarande rättigheter.”

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

”Männen ligger dock ett steg framför kvinnorna.”

Det vill säga att mannen är bättre sett till skapelsen, karaktären, statusen och att det är han som lyds, försörjer kvinnan, ser efter kvinnan och är bättre än henne i de båda liven.

12:228