Hustrun går ut ur hemmet utan makens tillstånd

Publicerad: 2012-11-08
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Nûr ´alâd-Darb (20 B)

 

Fråga: Vad är domen för kvinnan som går ut ur hemmet utan makens tillstånd?

Svar: Om maken är närvarande får hon inte gå ut utan hans tillstånd.

Om han är frånvarande får hon gå ut så länge han inte förbjuder henne.

Fråga: Får hon be sina föräldrar om tillstånd för att få gå ut om maken är frånvarande?

Svar: Principen är som sagt att hon får gå ut så länge han inte förbjuder henne. Om han innan sin resa säger till henne att inte gå ut ur hemmet eller att inte gå till en viss plats, får hon inte gå ut även om hennes föräldrar låter henne gå ut. Det är mannen som bestämmer över henne och inte hennes föräldrar.

Fråga: Om han säger att hon inte får gå ut innan hon frågar honom, får hon då be föräldrarna om tillstånd?

Svar: De tar inte hans plats så länge han inte lämnar över frågan till dem.