Hustru vill skilja sig från mannen som vill gifta sig med andra fru

Publicerad: 2010-06-22
Talare: ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh
Referens: https://z-salafi.com/zsalafi/zsalafi-1-1.php?s_menu=23&idFatwa=1862

 

Fråga: Är det tillåtet för hustrun att begära skilsmässa från maken om han planerar att gifta sig med en andra hustru?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Hon måste vara nöjd med det och underkasta sig Allâhs dom. Det är föreskrivet med månggifte. Det är otro att tvivla huruvida det är tillåtet eller inte. Den som gör det beljuger Allâh och Allâhs föreskrift.

Den här kvinnan är alltså ålagd att vara nöjd och underkasta sig Allâhs dom utan att hata handlingen och känna vrede.