Hustru vägrar månggifte och begär skilsmässa

Fråga: Vad är domen för att kvinnan begär skilsmässa via domstolen eftersom hon vägrar att hennes make gifter sig med ännu en hustru?

Svar: Domstolen skall inte gå med på det. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har tillåtit månggifte. Det enda undantaget är om hon krävde i samband med vigseln att han inte gifter om sig. I så fall får hon kräva sitt ställda krav. För övrigt får hon inte hindra honom från att gifta om sig. Hon har ingen rätt att ta honom till domstolen.