Hustru sitter med sin make och hans vänner

Publicerad: 2010-06-27
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (4)

 

Fråga: Får maken sitta tillsammans med sin hustru och sina vänner? Vilka är villkoren?

Svar: För det första accepterar inte islam liknande sittningar eftersom det är en typ av blandning (Ikhtilât).

Men om man verkligen måste göra det, så är villkoren naturligtvis kända. Däremot är det svårt att leva upp till dem.

Ett av villkoren är att var och en tar på sig sin Sharî´ah-baserade slöja på så sätt att det inte är några vackra kläder som drar till sig uppmärksamhet. Likaså skall kläderna varken vara åtsittande eller för korta så att skenbenen, fötterna och liknande syns. Allmänt sett skall villkoren som vi har nämnt i förordet till ”Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah” uppfyllas.

Därtill skall sittningens samtalsämne bestå av blyghet, etikett och vördnad. Det betyder att de skall inte tala om något som får männen, för att inte tala om kvinnorna, att le, skratta eller gapskratta. Om samtalet uppfyller dessa villkor, så är sittningen tillåten om den måste äga rum. Personligen tror jag emellertid att det är omöjligt att uppfylla dessa villkor och i synnerhet idag.