Hustru ger allmosa till sin arbetslöse make

Fråga: Min hustru arbetar som lärarinna. Får jag ta allmosa på guld från henne med tanke på att jag är arbetslös?

Svar: Hustrun får ge allmosa till maken om han är berättigad till den. Det spelar ingen roll om allmosan är på guld eller pengar. Ty makan är inte ålagd att försörja maken varför vi inte kan säga att hon sparar sina pengar när hon ger allmosan till maken. Makan får alltså ge allmosa till maken om han är berättigad till den.