Hushållerska vallfärdar med hushållerskor

Fråga: Jag har en muslimsk hushållerska som vill vallfärda. Får hon vallfärda med ett rättfärdigt sällskap om jag står för hennes vallfärd?

Svar: Det är problematiskt. Den frågan är relevant nu; de samlar alla hushållerskor och vallfärdar med dem. En kvinna får i princip inte resa utan mahram:

”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa ett dygn utan mahram.”

Hur skall vi förhålla oss till den hadîthen? Hur skall vi hoppa över den och låta bli att praktisera den? För att anpassa oss efter folks arbeten och seder? Nej.