Hus till salu pga. dålig granne

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (103)

Fråga: Jag har en dålig granne varför jag vill sälja huset. Måste jag underrätta köparen om det?

Svar: Ja. Låt honom veta varför du säljer huset. Underrätta honom om det och bedra inte honom.