Hur vet man vem som kallar till falskheten?

Fråga: Hur vet man vem som kallar till falskheten?

Svar: Man tittar på deras kall. Om de kallar till sanningen är de godhetens kallare. Om de kallar till falskheten är de villfarelsens kallare. Om de kallar till innovationer, avguderi och synder hör de till villfarelsens kallare.