Hur vet man vem man skall lyssna på?

publicerad
25.06.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/5413

Fråga: Hur skall jag veta vilka de lärda vilkas utslag accepteras är och skilja dem från andra när jag tittar på TV-program i vilka det svaras på frågor?

Svar: Var passiv så länge du inte känner dem. Var passiv med dem alla och ta endast från dem vilkas kunskap och religion du litar på.