Hur utesluts en muslim från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Fråga: Hur utesluts en muslim från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Han utesluts från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah om han opponerar sig dessa grunder. Exempel på dem är att han förtalar följeslagarna, gör Takfîr på stora syndare vilkas synd inte är avguderi och blir en av Khawâridj, dödar muslimerna… Ett av Khawâridjs kännetecken är att de dödar de troende och låter hedningarna vara, vilket nämns i den autentiska hadîthen från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade att de dödar de troende och skonar hedningarna. Därför har det aldrig funnits Khawâridj som krigar mot de otrogna; de bekrigar endast muslimerna. Ty de har lämnat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. Detsamma gäller Murdji’ah. De har lämnat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära, tagit lätt på synderna och underlättat dem för människorna. De säger att tron inte skadas av synder. Hur kan de inte göra det? Självklart skadar synderna.